Nicușor Dan, în conflict de interese?

Una dintre soluțiile pentru conflictul de interese în care se află Nicușor Dan – din poziția de primar ales al Bucureștiului și de adversar al Municipiului București într-o serie de litigii declanșate de Asociația Salvați Bucureștiul – poate fi cea prevăzută de art. 58 alin. (1) teza a doua și alin. (3) din Codul de procedură civilă: ”Instanța va numi un curator special în caz de conflict de interese între reprezentantul legal și cel reprezentat”.

”Numirea acestor curatori se va face de instanța care judecă procesul, dintre avocații anume desemnați în acest scop de barou pentru fiecare instanță judecătorească. Curatorul special are toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru reprezentantul legal”.

Apreciez că ar fi o soluție ingenioasă și o experiență inedită ca instanțele să dispună numirea unor avocați în calitate de curatori ai Municipiului București.

Această soluție ar contribui la asigurarea unei reale contradictorialități în cadrul proceselor în discuție (eventuala retragere a primarului ales din cadrul asociației menționate nu ar face decât să ofere o soluționare aparentă a conflictului de interese, iar numirea curatorului s-ar impune în continuare).

Autor: avocat Petre Piperea

Facebook Comments

No Comments

Post a Comment